Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції

                                                                  

DEUTSCH-UKRAINISCHE

WISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFTe. V

 

Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht

München. VR 201749

Dülfer Str. 14, 80933 München; Tel/Fax: 089/157-18-12

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Skype:  darianab

Konto:    № 3343324     BLZ:  70070024

Adresse:        Deutsche Bank, Marienplatz   21,   80331 München

                                                                                            Мюнхен, 18.12.2015

Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина

Запорізький національний університет

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя

Ужгородський національний університет

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки», яка відбудеться 8-10 квітня 2016 року в Мюнхені.

Планується робота за такими напрямками:

  • німецька та українська література: компаративістика, типологія;

  • філософське пізнання світу в німецькій і українській літературах;

  • зв’язки німецької та української мов: історія і сьогодення;

  • німецько-українські зв’язки в культурному та мистецькому контексті;

  • роль українських діаспорних вчених у поширенні україністики в Німеччині та в країнах їх проживання;

  • історичні зв’язки Баварії та Київської держави;

  • переклади як засіб наукової та міжкультурної комунікації;

  • духовна культура українства в європейському контексті;

  • правова культура України як передумова європейської інтеграції;

  • сучасні німецько-українські зв’язки у сфері масової комунікації.

Робочі мови: українська, німецька, англійська. Форми участі: очна, заочна.

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 25 січня 2016 р. заявку, в якій зазначити тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, домашню адресу), паспортні дані (як у закордонному паспорті).

Публікація матеріалів. Статті, підготовлені на основі доповідей, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Кінцевий термін подання статті – до 10 березня 2016 р.

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Учасник конференції повинен мати:

– роздруковану статтю;

– тези німецькою мовою (обсяг 1,5-2 сторінки – для німців, які не володіють українською мовою, 10-15 штук);

– організаційний внесок для очних учасників – 50 євро, а для заочних – 25 євро (включає публікацію збірника).

Вимоги до оформлення статті у збірнику

Текст статті (обсяг – від 15-20 тис. друкованих знаків (10-15 сторінок) у редакторі Microsoft Word 97–2003 (формат тексту *doc) шрифтом Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; поля: ліве – 3cм,  праве – 1см, верхнє і нижнє – 2см, абзацний відступ 1,25 см.

На першому рядку в лівому куті – шифр УДК; у правому – ім’я і прізвище автора, під ними – дані про автора: науковий ступінь і назва установи (напівжирним, інтервал одинарний). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок – анотація українською мовою. На наступному рядку з абзацу – ключові слова (курсивом).

Через один рядок – прізвище з ініціалом імені, назва статті (великими буквами), анотація, ключові слова (4-6 слів) німецькою мовою.

Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка.

Слово Література друкується напівжирними літерами через рядок після основного тексту з абзацу.

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

У тексті розрізняти тире (–) і дефіс (-); використовувати французькі лапки («…»).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. Готель замовляти через Інтернет (район Hauptbahnhof). Адреса, де відбуватиметься конференція: 812547 München, Schönstr, 55.

Tel.: 0176 881 85 445

Доїзд до місця конференції: від Hauptbahnhof мeтро U1, U2 до Kolumbusplatz, вийти нагору (автобус 52 їде в напрямку Тіеrgarten до зупинки Lebscheestrasse); перейти дорогу; в напрямку руху автобуса побачите вказівник до Католицького центру (Schönstrasse, 55-57). Вхід з двору.

 

Запрошення для візи  можете отримати від нас до німецького консульства в Києві

 

                                                       З повагою Дарина Блохин

K2_READ 1139 K2_TIMES