Методрозробки, книги та монографії Дарини Тетеріної -Блохин

 

Методрозробки,  книги та монографії  Дарини Тетеріної -Блохин

1.    Посібник: Д.Тетеріна

Тести із загальної біології для                                           // Калуш, КХТТ, 1994.- 80 С.                

   студентів технікумів

 

2.Методрозробка Д.Тетеріна: Довідкові таблиці         Науковий бюлетень методкабінету.-    

для роботи з органічними реактивами                               Калуш, 1994.- 28 С.

 

  3.   Методрозробка                                                                               Д. Тетеріна

Переробка  і нейтралізація хімічних відходів   -                           Л.  Романтишин

.-Тернопіль ( ДПІ),  1995.-  80 С                                                             М. Янчук                                       

                            

 

4.  Довідникові таблиці з неорганічної                                               Д.  Д. Тетеріна

   і органічної хімії

Тернопіль ( Педінститут), 1995 .-  33 С.

 

5. Навчальний посібник:

 Хіміко-екологічні задачі та                                                                   Д  Д.Тетеріна

   вправи з неорганічної хімії .-Київ: ІСДО, 1996.- 160 С.                   

 

6. Монографія.

Романтизм – стиль української                                                 

    літератури (Київ: Рада.- 250                                                         Дарина Тетеріна

 

7.  Монографія:. Життєвий і творчий                                         

   шлях  Ю.Бойка-Блохина                                     

Мюнхен- Київ: Вид.Олени Теліги, 1998.- Т.І- .С 271                    Дарина Тетеріна-Блохин

 

8.   Монографія.

Короткі штрихи історії ОУН                                                            Д. Тетеріна-Блохин    

  та політична діяльність Юрія                             

 Бойка-Блохина ( до 70-ти річчя                            

 ОУН і 90-річчя з дня  народження  

Ю.Бойка-Блохина).    Передмова Д. Т. - Блохин

Документальне наукове видання -  Мюнхен –Київ, 1999.- Т.ІІ.- 352 С.

 

9. Монографія. Діяльність Ю.Бойка-Блохина                                           Д. Тетеріна-Блохин                    

  на тлі подій в ОУН (1969-1993)                     

 Документальне наукове видання.-         

  Мюнхен-Київ, 1999.- Т.ІІІ.- 251С.

 

10.  Ідеал провідника.  Монографія                                                              Дарина Тетерина

   Документальне наукове видання.-            

Мюнхен-Київ, 2000.- Т.IV.- 217 C. Д

 

11. Монографія  Григорій Сковорода –український                                Дарина Т етерина                        

      філософ, письменник, педагог.- Київ-Мюнхен: РВА „Тріумф”, 2001.- 322 С.

 

12. Том V.

Вибрані твори в V томах.                                                                               Дарина Тетерина

   Том V: філософія,  історія.

Передмова Д. Тетеріної. - Мюнхен- Київ, 2003. – 311 С

 

13 Вибрані твори в VI томах.  – Мюнхен – Київ, 2004. – 360 С.                  Д.Тетерина

     Том VI. Філософія, історія

 

14.  Монографія:

Організація українських                       Київ-Мюнхен: Медіноформ, 2005.-        Д.Тетерина

письменників „Слово” на еміграції                     Т.І.- 262 С.

в Европі.

 

15. Вибрані праці в VII томах. –Київ-Мюнхен. 2006.- Т.VI- C.350           Дарина Тетерина

 

16. Ukrainer in die Welt und  deutsche Diaspora in der Ukraine- Münchеn - Poltava: ”ASMI“- 2009- Band I.   467 S.

 Herausgegeben von  Prof. Dr. Dariana Blochyn

 

17. Науковий Збірник: Голодомор Геноцид українського народу. За ред. Д. Блохин.та передмовою: „Україна пам”ятає! Віт визнає!” - Мюнхен-Полтава, 2009.- Том ІІ.  –

   289 С.

 

18. Монографія:

   Тетерина-Блохин Дарина.  Юрія Бойка-Блохина в німецькому світі.   Д. Тетеріна-

Переяслав-Хмельницький. -Мюнхен, 2009.- 400с.                                                  Блохин

 

19.   Монографія.                                                            

  Українська еміграція: історичний,                                               Д. Тетеріна -Блохин

соціально-економічний і політичний аспекти                         

          ( Х-ХІХстст.) - Полтава –Мюнхен,  2010.- Т.І .- 263с.

 

20. .Монографія.                                                                                      Д. Тетеріна -Блохин

     Історія українська політичної еміграції

      ХХ ст. в славних іменах . -   Мюнхен-Полтава, 2011.- Т.ІІ.- 412с

 

21. Dutschland und Ukraine: Historische,                          Herausgegeben und Vorwort von

    kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche            Dariana Blochyn

Beziehungen. – München-  Ternopil, 2011- 543 S.

 

22.   Monographie:                                                                      Dariana Blochyn

   Die wissenschaftliche und politische  Tätigkeit

Jurij Bojko-Blochyn in Deutschland. Briefwechsel.-

 München-Ternopil, 2012.  Band I. - 514 S.

23. IV. Збірник наукових праць за матеріалами  Наукової конференції

„Українські жертви німецького нацизму. Імена замість номерів”

 ( Мюнхен,  8.04-12.04.212).  

За загальною редакцією Проф. др. Дарини Блохин

. Теонопіль- Мюнхен, 2013.- Т .IV.-    

Передмова Д. Блохин:  Правда про Другу Світову війну

24. Науковий Збірник за матеріалами VI Міжнародної Конференції в Мюнхені (19-22.4.2013):    Україністика в   Європі . Німеччина  і Україна.

За редакцією  проф. д-р. Д. Блохин.  – Мюнхен- Тернопіль, 2013.- 700с.

 

25 . Книга:   Німеччина  - Україна:  торговельні, політичні,                     Д. Блохин

науково-культурні та релігійні зв”язки   – Мюнхен. Тернопіль, 2013 . –

 Сс. -593-690  (Частина ІІ.  в Т.6) .  

 

26. Розділ І:  Життєпис та генеалогія роду               // Колективна монографія: Вічно

  Григорія Сковороди   життя, наукова,                   сучасний Г. Сковорода.. Переяслав

 педагогічна та літературна творчість                         Хмельницький, 2014

 

27. Науковий Збірник за матеріалами  VII. Міжнародної конференції:

„Тарас Шевченко у нас та в Європі” (7-10. 2014, Мюнхен, НУНО). За загальною редакцією та передмовою проф. Д. Блохин.- Мюнхен-Тернопіль, 2014.- Том 7.- 510с.

                                                                                                                                                                         

28.VIII. Науковий Збірник: „Він став легендою живою. За заг. редакцією  та передмовою проф. д-р Д. Блохин.  Мюнхен – Тернопіль. 2014. – 500с

 

29. Епістолярна спадщина Юрія Бойка-Блохина.-                       Дарина Бохин

Мюнхен-Тернопіль, 2014.- Том ІІ. -499С.

 

30.  Епістолярна спадщина Ю. Бойка-Блохина. - Мюнхен-Тернопіль, 2016. –Т.ІІІ.-  600с. За заг. редакцією та передмовою  Д. Блохин

 

31. Монографія: Українці в німецьких концентраційних таборах. – Мюнхен-Тернопіль,

         2016. – 350 С.

 

 

 
K2_READ 926 K2_TIMES