Ян Амос Коменський і Григорій Сковорода: основні принципи педагогіки виховання та навчання